About us

TỔNG QUAN VỀ SIKA

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TRIẾT LÝ KINH DOANH

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

NHÂN LỰC

HỆ THỐNG SẢN PHẨM

NĂNG LỰC THI CÔNG

BACH KHOA CHEMICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Lot No. B6-08, Block TT08, urban functional area of Green City, Cau Dien, Q. Tu Liem, Hanoi
Office: P2904, Tower A, CC Thang Long Number one, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist., Hanoi
Tel: (84 4) 6666 2468 Fax: (84 4) 6666 2468 Email: bachkhoa@xaydungbachkhoa.vn
Southern Branch: 3rd Floor, D-Head Building, 371 Nguyen Kiem Street, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Tel: 0904.010.299
Website: http://xaydungbachkhoa.vn