DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Dự án Vinhomes Smart City
Hạng mục: Tăng cứng Liquid Haderner
Diện tích : 41.000 m2

Đang cập nhật......

DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Dự án Vinhomes Ocean Park
Hạng mục: Chống thấm, Sơn Epoxy và Liquid Haderner

Đang cập nhật......

DỰ ÁN T14 TIMES CITY

DỰ ÁN T14 TIMES CITY

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o
Đang cập nhật......

DỰ ÁN NHÀ MÁY VINSMART

DỰ ÁN NHÀ MÁY VINSMART

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Hạng mục thi công: Sơn chống tĩnh điện
Tiến độ thực hiện: Tháng 2- Tháng 3/2019

Đang cập nhật......
Follows
error: