DỰ ÁN CASINO PHÚ QUỐC

DỰ ÁN CASINO PHÚ QUỐC

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Hạng mục thi công: Sơn Epoxy sàn tầng hầm và sơn kẻ vạch giao thông
Sản phẩm : Sơn EP 5660 (KCC)
Số HĐ: 603/2018/HĐXD/BK
Giá trị HĐ: 2,4 tỷ
Tiến độ thực hiện: Tháng 3/2018
 

Đang cập nhật......

VINHOMES METROPOLIS, LIỄU GIAI

VINHOMES METROPOLIS, LIỄU GIAI

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o
Hạng mục thi công: Sơn epoxy sàn tầng hầm và sơn kẻ vạch giao thông
Sản phẩm: Jotarfloor Topcoat (Jotun)
Số HĐ: 255/TP-2018
Giá trị HĐ: 8,2 tỷ
Tiến độ thực hiện: Năm 2018
Đang cập nhật......

DỰ ÁN NHÀ GA HÀNG HÓA MỞ RỘNG ACSV

DỰ ÁN NHÀ GA HÀNG HÓA MỞ RỘNG ACSV

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Hạng mục thi công: Tăng cứng mặt sàn
Sản phẩm: Peneseal FH (Penetron)
Số HĐ: 62/201/HĐKT/VC9-BK
Giá trị HĐ: 1,7 tỷ
Tiến độ thực hiện: Năm 2018

Đang cập nhật......

DỰ ÁN D'PALAIS LOUIS

DỰ ÁN D'PALAIS LOUIS

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Hạng mục thi công: Sơn epoxy
Sản phâm: Jotafloor Topcoat 
Tiến độ thực hiện: Năm 2019

Đang cập nhật......

DỰ ÁN SKY PARK RESIDENCE

DỰ ÁN SKY PARK RESIDENCE

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Hạng mục thi công: Chống thấm
Sản phẩm: Sika Topseal 107, Sikalastic 680 (Sika)
Số HĐ: 1010/2017/HĐTC/CĐL-BK
Giá trị HĐ: 7,2 tỷ
Tiến độ thực hiện: Năm 2017-2018

Đang cập nhật......

DỰ ÁN VINHOMES BẮC NINH

DỰ ÁN VINHOMES BẮC NINH

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Hạng mục thi công: Chống thấm
Sản phẩm: Sika topseal 107, Sika topseal 109, Sikalastic 680 (Sika)
Số HĐ: 1011/2017/HĐXD/SH-BK
Giá trị HĐ: 4,1 tỷ
Tiến độ thực hiện: Năm 2017-2018

Đang cập nhật......

NHÀ MÁY PULPPY HƯNG YÊN

NHÀ MÁY PULPPY HƯNG YÊN

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o
Đang cập nhật......

ÐSÐT TUYẾN CÁT LINH - HÀ ÐÔNG

ÐSÐT TUYẾN CÁT LINH - HÀ ÐÔNG

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o
- Thi công hệ thống sơn sàn epoxy tự cân bằng cho nhà xưởng và cầu thang bộ
- Sản phẩm: Sơn epoxy tự san phẳng Sikafloor 263: 4mm
- Số HĐ: YNQG-JA-GJ-CLD
- Diện tích: 23.500 m2
- Giá trị hợp đồng: 21 tỷ
Đang cập nhật......

ÐSÐT TUYẾN CÁT LINH - HÀ ÐÔNG

ÐSÐT TUYẾN CÁT LINH - HÀ ÐÔNG

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o
- Thi công hệ thống sơn sàn epoxy tự cân bằng cho nhà xưởng và cầu thang bộ
- Sản phẩm: Sơn epoxy tự san phẳng Sikafloor 263: 4mm
- Số HĐ: YNQG-JA-GJ-CLD
- Diện tích: 23.500 m2
- Giá trị hợp đồng: 21 tỷ
Đang cập nhật......

TRƯỜNG HỌC CHẤT LƯỢNG CAO ACADEMY

TRƯỜNG HỌC CHẤT LƯỢNG CAO ACADEMY

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công hệ thống chống thấm, sàn cao su
cao cấp cho sân tập đa năng
- Diện tích: 1.500 m2
- Giá trị thực hiện: 5 tỷ

Đang cập nhật......

NHÀ MÁY FOXCON

NHÀ MÁY FOXCON

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

-Thi công hệ thống chống thấm gốc Polyurethane.
- Diện tích: 60.000 m2
- Giá trị thực hiện: 8 tỷ

Đang cập nhật......

NHÀ MÁY COCACOLA

NHÀ MÁY COCACOLA

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công sơn sàn epoxy
- Diện tích: 1.000 m2
- Giá trị thực hiện: 500 tr

Đang cập nhật......

TRỤ SỞ TỔNG CỤC HẢI QUAN

TRỤ SỞ TỔNG CỤC HẢI QUAN

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công hệ thống chống thấm sân vườn, nhà vệ sinh, lô gia, ban công, Thi công hệ thống sơn sàn epoxy gara để xe tầng hầm
- Diện tích chống thấm: 30.000 m2
- Diện tích sơn epoxy: 15.000 m2
- Giá trị thực hiện: 7 tỷ

Đang cập nhật......

THE MANOR ECO - LÀO CAI

THE MANOR ECO - LÀO CAI

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công chống thấm Polyurethane cho mái và ban công.
- Sản phẩm: Góc Polyurethane Sikalastic 680 và Sika Topseal 107
- Số HĐ: 30/2015/HĐXD/Bitexco-Bach Khoa
- Diện tích: 2.000 m2
- Giá trị hợp đồng: 1,8 tỷ

Đang cập nhật......

BẢO TÀNG HÀ NỘI

BẢO TÀNG HÀ NỘI

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công chống thấm
- Diện tích chống thấm: 7.000 m2
- Giá trị thực hiện: 2 tỷ

Đang cập nhật......

CÔNG VIÊN ĐẠI DƯƠNG HẠ LONG

CÔNG VIÊN ĐẠI DƯƠNG HẠ LONG

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công hệ thống chống thấm các bể bơi, sông lười, bể tạo sóng
- Sản phẩm: Gốc PU ELETHANE 2060, gốc PU chống UV Project
- Số HĐ: 14/2017/HĐ/OIC-BK
- Diện tích: 10.000 m2
- Giá trị hợp đồng: 7 tỷ

Đang cập nhật......

TÒA NHÀ EVN

TÒA NHÀ EVN

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o
- Thi công sơn epoxy tầng hầm và chống thấm mái
- Diện tích: 6000 m2
- Giá trị thực hiện: 2.3 tỷ
Đang cập nhật......

NHÀ KỸ THUẬT CAO BỆNH VIỆN VIỆT ÐỨC

NHÀ KỸ THUẬT CAO BỆNH VIỆN VIỆT ÐỨC

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o
- Thi công sơn epoxy tự cân bằng (epoxy self - leveling paint) cho các phòng sạch, hành lang
- Diện tích: 4000 m2
- Giá trị thực hiện: 3 tỷ
Đang cập nhật......

NHÀ GA SỐ 2 - SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI

NHÀ GA SỐ 2 - SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công hệ thống sơn tự cân bằng (epoxy self - leveling paint)
- Diện tích: 10.000 m2
- Giá trị hợp đồng + phụ lục: 13 tỷ

Đang cập nhật......

NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN - THANH HÓA

NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN - THANH HÓA

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o
- Thi công sơn epoxy cho các bể chứa nước thải (epoxy for sewage tank).
- Sản phẩm: Sơn epoxy Tankguard Storage và sơn NiTocode 901
- Số HĐ: 05/HĐMB-CNDD
- Diện tích: 7.000 m2
- Giá trị hợp đồng : 3 tỷ
Đang cập nhật......

GARAGE NGẦM NHÀ QUỐC HỘI

GARAGE NGẦM NHÀ QUỐC HỘI

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Hệ thống chống thấm gốc Polyurethane.
- Sản phẩm: Gốc PU Masterseal HLM và Masterseal 530 (BASF)
- Số HĐ: 152/2016/HĐTC
- Diện tích: 16.000 m2,
- Giá trị hợp đồng: 5,78 tỷ

Đang cập nhật......

NHÀ ĐỂ XE QUỐC NỘI - SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

NHÀ ĐỂ XE QUỐC NỘI - SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Hệ thống sơn epoxy tự cân bằng.
- Sản phẩm: Sơn epoxy coating Sikafloor 264, chống thấm Sikafloor Multiflex PB-51 UV Car Park Bays - CSI:2mm
- Số HĐ: 10/COF/2016/P.TM/HCM-TSN-1601
- Diện tích: 7.200 m2,
- Giá trị hợp đồng: 3,4 tỷ

Đang cập nhật......

NHÀ GA HHQT - CHKQT ÐÀ NẴNG

NHÀ GA HHQT - CHKQT ÐÀ NẴNG

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o
- Thi công hệ thống sơn Epoxy tự cân bằng cho khu vực đảo hành lý; Sơn coating cho khu vực các phòng kỹ thuật
- Hệ thống chống thấm cầu cạn
- Sản phẩm: Sơn epoxy Sikafloor 263SL: 4mm, chống thấm gốc PU Sikalastic 8326 và Sikalastic 632
- Số HĐ: 071/HĐKT/XNCAU17-BK
- Diện tích: 11.000 m2
- Giá trị hợp đồng: 12 tỷ
Đang cập nhật......

TÒA NHÀ L3,4,5 CIPUTRA

TÒA NHÀ L3,4,5 CIPUTRA

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công hệ thống chống thấm mái tầng hầm
- Sản phẩm: Chống thấm gốc Polyurethan Sikalastic 680
- Số HĐ: 17.816/HĐKT/BK
- Diện tích: 17.400 m2
- Giá trị hợp đồng: 6.3 tỷ

Đang cập nhật......

TRỤ SỞ BỘ CÔNG AN

TRỤ SỞ BỘ CÔNG AN

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

-Thi công hệ thống chống thấm sân vườn, nhà vệ sinh, lô gia, ban công, Thi công hệ thống sơn sàn epoxy gara để xe tầng hầm
- Diện tích chống thấm: 50.000 m2
- Diện tích sơn epoxy: 60.000 m2
- Số HĐ: 228/HĐ-XD-DA239/05
- Giá trị thực hiện: 20 tỷ

Đang cập nhật......

VINHOMES CENTRAL PARK

VINHOMES CENTRAL PARK

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công hệ thống sơn sàn epoxy tầng hầm LM 4,5,6
- Thi công hệ thống sơn kẻ vạch giao
- Thi công hệ thống chặn lùi, gờ giảm tốc và ốp cột
- Diện tích: 34.500 m2
- Giá trị hợp đồng: 7 tỷ

Đang cập nhật......

TỔ HỢP ROYAL CITY

TỔ HỢP ROYAL CITY

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công hệ thống chống thấm sân trượt băng, chống thấm mái, bể nước.
- Diện tích: 5000 m2
- Giá trị thực hiện: 2 tỷ

Đang cập nhật......

TỔ HỢP TIME CITY

TỔ HỢP TIME CITY

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công hệ thống sơn sàn epoxy tầng hầm để xe (coating) và hệ thống chống thấm sân
đường, hồ nước, nhà vệ sinh, lô gia.
- Diện tích sơn sàn epoxy: 80.000 m2
- Diện tích chống thấm: 45.000 m2
- Tổng giá trị thực hiện: 27 tỷ

Đang cập nhật......

TTTM VÀ NHÀ Ở CAO CẤP MANDARIN GARDEN

TTTM VÀ NHÀ Ở CAO CẤP MANDARIN GARDEN

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công sơn sàn epoxy tầng hầm 1
- Diện tích: 25.000 m2
- Giá trị thực hiện: 4,5 tỷ

Đang cập nhật......

TỔ HỢP DOLPHIN PLAZA

TỔ HỢP DOLPHIN PLAZA

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công hệ thống chống thấm
- Diện tích chống thấm: 7.000 m2
- Giá trị thực hiện: 2.1 tỷ

Đang cập nhật......

NHÀ QUỐC HỘI HÀ NỘI

NHÀ QUỐC HỘI HÀ NỘI

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công hệ thống chống thấm mái tầng hầm
- Sản phẩm: Chống thấm gốc PVC Sika Sanafil G476-12. Sơn epoxy Jotarfloor Glass Flake, lớp phủ Hardtop AS Grey 38
- Số HĐ: 1547/2013/HĐKT- Hancorp - Comavina
- Diện tích: 17.400 m2
- Giá trị hợp đồng: 6.3 tỷ

Đang cập nhật......

TIMES CITY PARK HILL 2

TIMES CITY PARK HILL 2

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

- Thi công hệ thống sơn sàn epoxy tầnghầm
- Thi công hệ thống sơn kẻ vạch giao
- Thi công hệ thống chặn lùi, gờ giảm tốc và ốp cột.
- Sản phẩm: Jotarfloor Topcoat
- Số HĐ: 1409/2016/HĐXD/NHN-BK
- Diện tích: 42.000 m2
- Giá trị hợp đồng: 6,6 tỷ

Đang cập nhật......

DỰ ÁN VINHOMES SKYLAKE, PHẠM HÙNG

DỰ ÁN VINHOMES SKYLAKE, PHẠM HÙNG

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Hạng mục thi công: Sơn Epoxy sàn tầng hầm và sơn kẻ vạch giao thông
Sản phẩm: Jotarfloor Topcoat (Jotun)
Số HĐ: 1910/2017/HĐXD/CVTT-BK
Giá trị HĐ: 8,2 tỷ
Tiến độ thực hiện: Năm 2018

Đang cập nhật......

DỰ ÁN TRỤ SỞ XÂY MỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

DỰ ÁN TRỤ SỞ XÂY MỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Dự án Trụ sở Tòa án Nhân dân Tối cao
Hạng mục: Chống thấm - Sơn Epoxy
Diện tích: 40.000 m2

Đang cập nhật......

VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Dự án: Vinhomes Grand Park 
Hạng mục: Thi công Liquid Hardener
Diện tích: 145.000 m2

Đang cập nhật......

CHUNG CƯ NEW HORIZON CITY

CHUNG CƯ NEW HORIZON CITY

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Chung cư New Horizon City
Hạng mục: Chống thấm mái bằng vật liệu gốc Polyurethan chống tía UV
Diện tích  : 6.500m2

Đang cập nhật......

DỰ ÁN THE MERALD - MỸ ĐÌNH

DỰ ÁN THE MERALD - MỸ ĐÌNH

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Dự án The Merald- Mỹ Đình
Hạng mục: Thi công chống thấm bể nước ăn
                   Thi công sơn epoxy sàn tầng hầm và lắp đặt thiết bị giao thông
Tiến độ    : T2-T5/2019
Diện tích  : 50.000m2

Đang cập nhật......

TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ CÁT LINH - HÀ ĐÔNG

TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ CÁT LINH - HÀ ĐÔNG

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Tuyến đường sắt Đô thị Cát Linh Hà Đông
Hạng mục   : Sơn tự san phẳng Sikafloor 263SL
Diện tích     :20.000m2

Đang cập nhật......

NHÀ MÁY VINFAST HẢI PHÒNG

NHÀ MÁY VINFAST HẢI PHÒNG

Đóng
 • Thông tin
 • Hình ảnh
 • Ảnh 360o

Nhà máy Vinfast  Đảo Cát Hải, Hải Phòng
Xưởng Lắp ráp ô tô, Xưởng ZF, Xưởng Đúc Nhựa : Hệ Sơn Coating
Xưởng Pin : Hệ sơn Chống tĩnh điện

Đang cập nhật......
Follows
error: