DỰ ÁN NHÀ GA HÀNG HÓA MỞ RỘNG ACSV

Mã sản phẩm: DU7095
2-3 Ngày
Liên hệ

Hạng mục thi công: Tăng cứng mặt sàn
Sản phẩm: Peneseal FH (Penetron)
Số HĐ: 62/201/HĐKT/VC9-BK
Giá trị HĐ: 1,7 tỷ
Tiến độ thực hiện: Năm 2018

Follows
error: