DỰ ÁN SKY PARK RESIDENCE

Mã sản phẩm: DU7454
2-3 Ngày
Liên hệ

Hạng mục thi công: Chống thấm
Sản phẩm: Sika Topseal 107, Sikalastic 680 (Sika)
Số HĐ: 1010/2017/HĐTC/CĐL-BK
Giá trị HĐ: 7,2 tỷ
Tiến độ thực hiện: Năm 2017-2018

Follows
error: