GARAGE NGẦM NHÀ QUỐC HỘI

Mã sản phẩm: GA1418
2-3 Ngày
Liên hệ

- Hệ thống chống thấm gốc Polyurethane.
- Sản phẩm: Gốc PU Masterseal HLM và Masterseal 530 (BASF)
- Số HĐ: 152/2016/HĐTC
- Diện tích: 16.000 m2,
- Giá trị hợp đồng: 5,78 tỷ

Follows
error: