DỰ ÁN CASINO PHÚ QUỐC

Mã sản phẩm: DU3995
2-3 Ngày
Liên hệ

Hạng mục thi công: Sơn Epoxy sàn tầng hầm và sơn kẻ vạch giao thông
Sản phẩm : Sơn EP 5660 (KCC)
Số HĐ: 603/2018/HĐXD/BK
Giá trị HĐ: 2,4 tỷ
Tiến độ thực hiện: Tháng 3/2018
 

Thông tin
Hạng mục thi công Sơn Epoxy sàn tầng hầm và sơn kẻ vạch giao thông
Sản phẩm Sơn EP 5660 (KCC)
Số HĐ 603/2018/HĐXD/BK
Giá trị HĐ 2,4 tỉ
Tiến độ thực hiện dự án Tháng 3/2018
Follows
error: