THE MANOR ECO - LÀO CAI

Mã sản phẩm: TH2947
2-3 Ngày
Liên hệ

- Thi công chống thấm Polyurethane cho mái và ban công.
- Sản phẩm: Góc Polyurethane Sikalastic 680 và Sika Topseal 107
- Số HĐ: 30/2015/HĐXD/Bitexco-Bach Khoa
- Diện tích: 2.000 m2
- Giá trị hợp đồng: 1,8 tỷ

Follows
error: