TIMES CITY PARK HILL 2

Mã sản phẩm: TI7951
2-3 Ngày
Liên hệ

- Thi công hệ thống sơn sàn epoxy tầnghầm
- Thi công hệ thống sơn kẻ vạch giao
- Thi công hệ thống chặn lùi, gờ giảm tốc và ốp cột.
- Sản phẩm: Jotarfloor Topcoat
- Số HĐ: 1409/2016/HĐXD/NHN-BK
- Diện tích: 42.000 m2
- Giá trị hợp đồng: 6,6 tỷ

Follows
error: